On the Farm

  Praznine popunite  množinom  životinja prikazanih na slici ali pažljivo jer neke imenice grade množinu nepravilno. Ako imate nedomice, rešenja ćete naći na kraju članka.

 

 My parents and I  live on a farm.  It is quite big and there are many animals on it. We’ve got twenty – two   …………..……….. and sixty-five ……………..…….. .   The   ……………..…….. are really Više

Advertisements